Vijf jaar Wijkteams

Rond de decentralisatie in 2015 ontstonden in de meeste gemeenten wijkteams. Met de opdracht om wijken te versterken, ondersteuning en hulp dicht bij inwoners te organiseren, breed te kijken en aan te sluiten op de leefwereld, krachten en behoeften van mensen. Zo werden wijkteams in veel gemeenten de motor van de transformatie in het sociale domein. En juist omdat wijkteams aansluiten op de lokale situatie is er een grote diversiteit ontstaan in samenstelling, opdracht en
doelgroep waarop zij zich richten.

De wijkteams die zich hebben aangesloten bij de Associatie Wijkteams vinden elkaar op de inhoud van hun werk, met altijd de doelen van de transformatie voor ogen. Nu na 5 jaar zetten zij hun deuren open voor buurtbewoners, samenwerkingspartners en collega’s uit andere wijkteams. Om te laten zien wat zij hebben bereikt en in gesprek te gaan over de uitdagingen waar zij in hun wijk gezamenlijk voor staan. Ook wijkteams die geen lid zijn van de Associatie zijn van harte uitgenodigd
activiteiten te bezoeken.