Dit jaar staat alles in het teken van “samen bouwen aan een veilige sociale samenleving”.

Hulp aan huishoudens in onveilige situaties​​​​​​​
Lokale teams krijgen de komende jaren een grotere rol in het bieden van ondersteuning aan huishoudens (met en zonder kinderen) in onveilige situaties. Zij gaan huishoudens (langdurig) begeleiden en bijstaan, waar nodig in samenwerking met Regionale Veiligheidsteams. Dit staat op hoofdlijnen geschetst in het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: een duurzame integrale (0-100) benadering vanuit een brede blik op (on)veiligheid. Om de versterkte rol van lokale teams goed te kunnen vervullen, heeft de Associatie Wijkteams in 2022 een Leernetwerk Veiligheid opgezet.

Versterken van het netwerk
Het vergroten van veiligheid betekent het versterken van het netwerk. ‘Veiligheid is niet de afwezigheid van dreiging. Het is de aanwezigheid van verbinding’, zegt de arts Gabor Maté treffend. Het is dus essentieel om de ruimte te krijgen om je te richten op het dagelijkse leven van huishoudens en belangrijke mensen daarin. Het leggen van contact met en het ondersteunen van bijvoorbeeld familieleden, buren, huisarts, leraar en sportclubs hoort daarbij. Een veilige leefomgeving en een sterke sociale basis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen alleen samen worden bereikt.

Laat je inspireren!
Tijdens de Dag van de Wijkteams staan verschillende online activiteiten op het programma om wijkteamprofessionals nieuwe inzichten en inspiratie te bieden over het thema “samen bouwen aan een veilige sociale samenleving”. Je kan deelnemen aan boeiende “gluren-bij-de-buren” workshops, waarbij je een kijkje kunt nemen bij andere wijkteams en in gesprek kunt gaan met collega’s. Daarnaast zullen de leergroepen van het Leernetwerk Veiligheid hun opgedane ervaringen delen na meer dan een jaar van lerend netwerken. En tijdens energyboosts kun je jezelf opladen met nieuwe energie! We maken er samen óók een ontspannen en positieve dag van.

Samen werken we aan de verdere ontwikkeling van het wijkteam-vak. We kijken er naar uit om jou te verwelkomen op 16 november!

Aanmelden