Privacyverklaring

De Dag van de Wijkteams hecht zeer veel waarde aan de privacy van de bezoekers van de site. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verzamelen, hoe we met persoonlijke gegevens omgaan en welke rechten er zijn met betrekking tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens. 

Hoe komen we aan jouw gegevens

Als je de website https://dagvandewijkteams.nl bezoekt, een formulier invult of contact met ons opneemt, laat je gegevens bij ons achter. 

Contactformulier, E-mail

Als je contact met ons opneemt via een e-mail, of contactformulier, dan worden de gegevens op een veilige manier bewaard. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw verzoek of vraag.

Wanneer je je aanmeldt voor een van de activiteiten, laat je jouw gegevens achter via een formulier. Wij maken gebruik van een derde partij MailerLite, voor onze email marketing en om emails te verzenden. Je kan ten alle tijde uitschrijven van de mailings door middel van het klikken van de uitschrijf-link onder elke mailing. De privacyverklaring van MailerLite is te lezen op  https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen over het gebruik van de website met als doel om de functionaliteit te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die je bekijkt en de tijd die je op onze site doorbrengt. Jouw gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Cookies

De Dag van de Wijkteams maakt gebruik van cookies op de website ten behoeve de optimale werking. De Dag van de Wijkteams verzamelt geen gegevens van jou wanneer je onze website bezoekt.

Bescherming van de gegevens

De Dag van de Wijkteams hecht grote waarde aan een integere omgang met jouw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met jouw persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij voor een optimale beveiliging van onze website (o.a. met een SSL certificaat), de toegangssystemen, computernetwerken en servers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen bij het bezoek van de website https://dagvandewijkteams.nl. De geanonimiseerde gegevens welke worden opgeslagen door de analytische tools worden niet met derden gedeeld, dan wel doorverkocht. 

Wat zijn je rechten mbt de verwerking van jouw persoonsgegevens? 

Je hebt recht op inzage, afschrift van, correctie of verwijdering van je dossier. Ook heb je recht op het beperken van verwerking of overdragen van persoonsgegevens. Voor toestemming geldt dat je recht hebt op het intrekken van door jou eerder gegeven toestemming. Stuur hiervoor een mail naar info@dagvandewijkteams.nl. Wij moeten dit verzoek uiterlijk binnen 1 maand beantwoorden.

Recht op inzage en afschrift
Iedere persoon, ook een kind van 12 jaar en ouder, heeft het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en om de gegevens in te zien. Je kunt hiervoor een inzage verzoek doen. Het is mogelijk dat wij niet alle gegevens verstrekken. Daarbij kun je denken aan persoonsgegevens van derden.

Recht op correctie
Als er gegevens in je dossier staan die niet kloppen, mag je deze laten wijzigen. Bijvoorbeeld als je bent verhuisd en je adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in je geboortedatum of je naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Recht op beperking en verwijdering
Je mag vragen om het verwijderen van persoonsgegevens. We zullen zorgvuldig kijken welke gegevens we kunnen verwijderen. Voor gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt, is verwijdering niet mogelijk. Ook wanneer er een zorgplicht is ten opzichte van jou of anderen, kan het zijn dat we je verzoek niet (helemaal) kunnen inwilligen. Daarover zullen we je altijd informeren.

Recht op overdragen
Op jouw verzoek dragen wij je persoonsgegevens over aan jou of een andere organisatie van jouw keuze.

Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens. Het recht van bezwaar geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze zorgplicht of die van belang zijn voor onze bedrijfsvoering.

Recht op het intrekken van gegeven toestemming
Je hebt altijd het recht om je toestemming in verband met uw persoonsgegevens weer in te trekken. Meer informatie over privacy vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Klacht indienen bij toezichthouder

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. We verzoeken je om je klacht eerst bij ons neer te leggen, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is op de volgende manieren te bereiken:

Telefonisch: 088 – 1805 250 (maandag t/m vrijdag; 9.00 tot 17.00 uur)
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl