Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om je op weg te helpen met integraal werken in de wijk.

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent ‘integraal’ ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

Lees en bekijk hier alle relevante publicaties en andere uitingen.