Landelijk zetten wijkteams zich vooral in op maatwerk voorzieningen voor individuen en gezinnen. Dit terwijl de belofte was om wijkteams in te zetten op het benutten van krachten in de omgeving en het voorkomen van problemen. Lisbeth Verharen, HAN-lector Versterken van Sociale Kwaliteit en programmamanager van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, heeft hiervoor een oplossing: “Laten we werken met het model van sociale kwaliteit en hierdoor zoveel mogelijk aansluiten op het dagelijks leven van mensen en hun sociale omstandigheden.”

 

Bij sociale kwaliteit gaat het over de mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving in breedste zin van het woord. Bij de vier condities die hierbij horen ligt het accent op het sociale. Dit is voor wijkteams ook belangrijk. Lisbeth: “Laten we vooral naar de omstandigheden kijken waarin mensen leven. Voor kwaliteit van leven zijn lang niet altijd veranderingen in de persoon of het gezin nodig, maar in de omgeving en de samenleving. In dit model kijken we naar sociaaleconomische zekerheid zoals werk, inkomsten en woonomgeving, naar sociale inclusie waarbij we inzoomen op bijvoorbeeld toegankelijkheid van groepen, organisatie en informatievoorziening, sociale cohesie waar betekenisvolle ontmoetingen centraal staan en sociale empowerment waarin de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen belangrijk is.

 

Het lectoraat heeft het model toegepast op situaties waar armoede en eenzaamheid een rol spelen: “In het armoedebeleid van gemeentes zie je dat er vooral wordt gekeken naar de sociaaleconomische zekerheid. Maar ook naar informatievoorziening en jezelf ontwikkelen. Aan sociale cohesie wordt geen aandacht besteed. Dit terwijl het ontmoeten van mensen, het gezien worden, je verhaal kwijt kunnen en van betekenis kunnen zijn heel belangrijk is bij armoede. Bij eenzaamheid wordt vaak de sociaaleconomische zekerheid vergeten. Terwijl ontmoetingsactiviteiten ook kosten met zich meebrengen. Door de situatie vanuit dit model te bekijken vergeet je de omstandigheden waar mensen in leven niet. En het accent ligt op het sociale. Op deze manier kunnen de wijkteamprofessionals waar het sociale aspect in het hart zit, weer sociale wijkteams zijn en zich bezighouden met het voorkomen van en kijken wat wel kan.”