De publieke zaak is op drift. Decentralisaties in het sociale domein die de gemoederen bezig houden. Wachtlijsten bij zorgaanbieders en financiële tekorten bij gemeenten. Woningnood en perikelen bij de belastingdienst. Tegelijkertijd vinden professionals dagelijks de publieke zaak van de toekomst uit. Door slim te laveren tussen regels en ruimte helpen ze mensen met problemen. Daar moeten we het van hebben. Sophie Albers en Albert Jan Kruiter pleiten voor een nieuw paradigma om de wijze praktijken van deze professionals te herkennen, erkennen, waarderen en beter te benutten.

Overheid denkt dat je wijkteams protocollen moet geven. Maar omarm nou juist de vindingrijkheid van de professionals. Juist vanuit iets praktisch kunnen we het systeem beinvloeden.
De potentie van het wijkteam is nu onbenut. De manier waarop wordt gefinancierd beperkt de ruimte voor vernieuwing. Wanneer gaan we de wijkteams als bron zien en deze aanboren voor uiteindelijk de wijkteams van de toekomst? Zodra je meerdere problemen hebt, dan gaat het mis bij de gemeente. Dan moet je namelijk bij twee verschillende loketjes zijn. Wijkteamleden zijn daarom veel te veel bezig met het bellen van bestaande organisaties.

  1. Van top down naar bottom up – gebruik wijkteams als kennisbron
  2. Van verantwoording naar kennis – formulieren invullen – dit levert niet altijd de juiste kennis op om beleid van te maken
  3. Vanuit uitvoeren naar ontwikkelen – ze zien het wijkteams als uitvoerders ipv ontwikkelaars – transformatie sociaal domein gaat 30 jaar duren. Wijkteams moet je gaan zien als bron van ontwikkeling en innovatie.
  4. Van individuele indicaties naar collectieve voorzieningen
  5. Samenstelling wijkteams van de toekomst

Hoe zou de samenstelling van de wijkteam van de toekomst eruit zien?

  • Ondernemers uit de regio
  • Design thinkers – kennis, maar moeite om tot een ontwerp te komen, stukje omdenken. Niet vanuit inhoud. Vanuit data oppakken.
  • Bewoners

Wijkteams zijn al lekker op stoom, we zitten echt in een veranderingsfase. Wij denken dat we toegaan naar veranderende wetgeving. Dat we in toenemende mate de wijkteams zien als bron van beleid. Samen ontwikkelen. Meer in balans. Dus blijf je goede werk doen. En blijf deze gedachte delen. Ook al krijg je 10 keer nee, blijf volhouden, het wordt een keer ja.