Als we ons verplaatsen in de ander, kan gelijkwaardige verbinding ontstaan

‘Verbind de verschillen’ is het motto van platform Nieuwwij.nl. Dit platform is opgericht door Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Karen Armstrong Leerstoel voor Religie, Waarden en Maatschappelijke Transformaties aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Wat houdt haar pleidooi voor rizomatische verbindingen in? Wat betekent dit voor de praktijk van de zorgprofessional? Is ‘Verbind de […]

We moeten het geweld analyseren én de kinderen helpen

Hoe doorbreek je de cirkel van geweld in gezinnen? Majone Steketee is directeur van het Verwey-Jonker instituut en bijzonder hoogleraar ‘intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wat is nodig om geweld te stoppen? Welke rol kunnen de lokale teams daarin opnemen? Kan je meer vertellen over het onderzoek naar huiselijk […]

Ik wil bijdragen aan bewustwording

In maart promoveerde Sharon Stellaard aan de VU in Amsterdam met ‘Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid’. Stellaards proefschrift doet ook buiten de academische muren, tot in de Tweede Kamer, stof opwaaien. Wat bedoelt ze met boemerangbeleid en waarom pleit ze voor meer chronologisch beleidsbesef onder zorgprofessionals? Welk carrière en welke ervaringen […]

Zelfgekozen mentor voorkomt uithuisplaatsing

Alle jongeren die met jeugdzorg te maken hebben moeten een zelfgekozen mentor kunnen hebben. Demissionair staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid steunt daarom een aantal grote jeugdzorgorganisaties die de succesvolle JIM-aanpak landelijk beschikbaar willen maken. JIM staat voor ‘Jouw Ingebrachte Mentor.’ Jongeren die te maken krijgen met jeugdzorg zien vaak heel veel verschillende hulpverleners. Deze hulp […]

Dit leren we van apen

Ook benieuwd naar wat je kan leren van apen gedrag? Kom dan vooral naar de energyboost van Patrick van Veen tijdens de Dag van de Wijkteams. Hieronder een voorproefje.

Leren om achteruit te kijken

Wie het eenmaal ziet, kan het onmogelijk meer negeren: de ongemakkelijke gevolgen van de opeenvolgende beleidswijzigingen in de jeugdhulp en het onderwijs, de afgelopen veertig jaar. Sharon Stellaard onderzocht en reconstrueerde hervormingsbeleid van de afgelopen decennia. Ze stelde vast dat, ondanks steeds weer nieuw ingezet beleid, de gestelde doelen vaak niet werden behaald. Ondertussen ontstonden […]

Doorbreek cirkel van geweld

Driekwart van de kinderen die opgroeien in een gezin waar kindermishandeling plaatsvindt, wordt zelf ook gewelddadiger. Als puber krijgen veel van deze kinderen bovendien te maken met geweld binnen hun relatie. Volgens het Verwey-Jonker Insituut moet er veel meer aandacht komen voor kinderen die opgroeien in onveilige gezinssituaties. Het instituut trekt deze conclusies op basis […]

Wat is normaal?

We leggen al heel vroeg de verantwoordelijkheid bij kinderen neer. We willen doelgesprekken voeren met kinderen, maar kinderen kunnen nog geen doelen stellen. In de prestatiesamenleving staat niet meer moeten centraal, maar kunnen. Kunnen is onbegrenst. We leven in een onbegrenste maatschappij. Kinderen en jongeren worden verantwoordelijk gehouden voor alles. Mensen hebben hierdoor het gevoel […]

Doen wat goed is

De publieke zaak is op drift. Decentralisaties in het sociale domein die de gemoederen bezig houden. Wachtlijsten bij zorgaanbieders en financiële tekorten bij gemeenten. Woningnood en perikelen bij de belastingdienst. Tegelijkertijd vinden professionals dagelijks de publieke zaak van de toekomst uit. Door slim te laveren tussen regels en ruimte helpen ze mensen met problemen. Daar […]

Toolkit blik op LVB

Wat zijn mogelijke signalen van een licht verstandelijke beperking (LVB)? Hoe ga je met ouders in gesprek over LVB? Hoe sluit je aan bij iemand met LVB? Welke interventies zijn geschikt voor gebruik bij mensen met LVB? De Toolkit Blik op LVB helpt je op weg. Door tijdige herkenning en de juiste ondersteuning kunnen de […]